top of page

Portfolio

Johanna Novák​
 • Luokanopettaja (KM) ja kemian, biologian ja maantieteen aineenopettaja, ympäristötekniikan DI

 • Alkukasvatuksen ja erityispedagogiikan perusopinnot

 • Improvisaatio- ja teatterityönkoulutuksia yli 10 vuoden ajalta

 • Näyttelijä ja ohjaaja, Teatteri Minä olen puu

 • Mielenterveysseuran Kriisikeskuksen ja SPR:n vapaaehtoistyöntekijä

 • Rauhankouluohjaaja Rauhanliitolle

 • Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi ry:n hallituksen jäsen

 • Suomen Energiahoitajien kouluttama BodyMind Energy Balancing Method -energiahoitaja

 • Eläinkommunikoija ja reikihoitaja

Lukuvuoden 2017-2018 Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kurssi Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen sai opiskelijoilta maininnan yhdeksi yliopiston vuoden parhaaksi opintojaksoksi syksyllä 2018. Kurssi oli yksi kahdestatoista maininnan saaneista kursseista. Kurssiin mainintaan vaikutti mm.

 • Kurssin tavoiitteena oli lisätä luokanopettajaopiskelijoiden rohkeutta "esiintyjyyteen" opettajan työssä. Lisäksi kurssilla käsiteltiin kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä, syitä niiden taustalla ja keinoja puuttua siihen. 

 • Kurssi antoi valmiuksia kehittää luokan oppimisilmapiiriä myönteiseksi ja ryhmädynamiikkaa kiusaamisen vastaiseksi. Kurssin harjoitukset edistivät opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, lisäsivät itsetuntemusta ja antoivat todellisia työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn. 

Soveltava improvisaatio

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

 • Aitoon koulu, Aitoo

 • Aluehallintovirasto AVI

 • Avoin yliopisto, Turun yliopisto

 • EdLearn Programme, Turun yliopisto

 • INVEST-Lippulaiva hanke, Turun yliopisto

 • KiVa Koulu -ohjelma, Turun yliopisto

 • Kirkonkylän koulu, Luopioinen

 • Koulutusvienti, KiVa Antibullying Program

 • Lapinjärven kunta

 • Liedon yhteinäiskoulu, Lieto

 • Luostarivuoren koulu, Turku

 • Mielenterveysseura

 • Nuorten Ystävät ry

 • Nyyti ry - mielen hyvinvointia opiskelijoille

 • PedaForum 2018

 • Pieniä tekoja -hanke, Jyväskylän yliopisto

 • Piispanlähteen koulu, Auranlaakson yksikkö, Kaarina

 • Puolalan koulu, Turku

 • Puropellon koulu, Turku

 • Pälkäneen musiikkiteatteri, Pälkäne

 • Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

 • Opintokamu-ohjelma, Turun yliopisto

 • Opiskelijakaupunki Turku

 • Oulun Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 • Osuma-hanke

 • Suomen Kristillinen Yhteiskoulu, Piikkiö

 • Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

 • Suomen Mensa ry

 • TaikuSydän -yhteistyöverkosto

 • TurkuImpro ry

 • Turun Ammattikorkeakoulu TurkuAMK

 • Turun Lyseon koulu, Runosmäen yksikkö

 • Turun kaupunki

 • Turun Yliopiston Ylioppilaskunta TYY

 • Utopiaako? -projekti, Turun yliopisto ja Turun Ammattikorkeakoulu

 • Vilppulankosken koulu, Mänttä-Vilppula

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

 • Disakamula Oy

 • Diversi Date Erasmus+ -hanke, Odisee University of Applied Sciences

  • De Bagagedrager, Netherlands​

  • Live your story, Netherlands

  • Man Overboord, Belgium

  • Pimento, Belgium

 • IMPROVment Oy

 • KEHU-ohjelma, Helsingin yliopisto

 • Opiskelijakaupunki Turku -projekti

 • Turun Ammattikorkeakoulu, Taideakatemia

 • Vaikutusverstas

Kursseja, luentoja ja työpajoja

 • Luovana partnerina mukana Diversi Date Erasmus+ -hankkeessa 2021-2023

  • Työpaja sosiaalialan opettajille Turun Ammatti-Instituutti 30.9.2022​

  • Työpaja teatteri-ilmaisuohjaajaopiskelijoille Turun Taideakatemia 4.10.2022

  • Työpaja sosionomiopiskelijoille Turun Ammattikorkeakoulu 14.10. ja 28.10.2022

  • Sekä Amsterdamissa 19.-21.10.2022 

 • MOK-viikkojen improvisaatiotyöpajat Vuorovaikutustaitoja yhteisestä ilosta 4- ja 8-luokille, 30.9.2022 ja 13.10.22 Turun kaupunki

 • Kiusaamiseen puuttuminen – draamaa hyödyntävä koulutuspäivä opettajille ja kasvattajille, AVI Turku 29.9.2022

  • Tilaisuuden juonto, luento Soveltava improvisaatio kiusaamisen ennaltaehkäisevässä työssä sekä työpajat ​

 • Improvisaatiotyöpaja Pälkäneen musiikkiteatterille 24.4.2022

 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi (3 op) lukuvuosina 2022-2023, 2021-2022, 2019-2020 ja 2018-2019, Turun yliopiston Avoimessa yliopistossa

  • 2021 kurssilla ohjaavana opettajana Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa​

 • Train The Trainer -etäkoulutus KiVa antibullying school program 26.10.2020, 26.10.2021, 8.3.2022 ja 10.10.2022

 • VESO-päivä Vilppulankosken koulu, Improvisaation ja ilon mahdollisuudet kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, 13.10.2021, Turun yliopisto, INVEST-hanke

 • MOK-viikkojen improvisaatiotyöpajat Vuorovaikutustaitoja yhteisestä ilosta 5-9-luokille, Turun kaupunki

 • Korkeakouluopiskelijoiden ohjaaja ja improvisaatiokouluttaja Utopiaako? -projektissa 2019-2021​​

 • Draamaa kiusaamisen ennaltaehkäisevässä työssä -pilotti, Turun kaupunki ja Turun Ammattikorkeakoulun TaideAkatemia, keväällä ja syksyllä 2020 yhteensä kolmessa eri turkulaisessa yläkoulussa 7-luokilla

 • Hankepäällikkö, kouluttaja Vuorovaikutustaitoja opiskelun tueksi (1 op) -kursseilla (12 kpl)  vuosina 2019 ja 2020 Opiskelijakaupunki Turku yhteistyönä Ylioppilaiden terveydenhoito säätiön (YTHS), Turun Ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan ja Nyyti ry:n kanssa, osittain etäkoulutuksina keväällä 2020

 • Pieniä tekoja lukiolaisten jaksamiseen liittyvät etätyöpajat Jyväskylän Lyseon ja Schildtin lukiolle yhteistyössä Miia Sainion (Jyväskylän yliopisto) kanssa 23.9. ja 27.10.2020

 • Train The Trainer -koulutus KiVa antibullying school program 3.3.2020 ja 2.10.2019

 • Vanhempainilta "Kiusaamisen ehkäisy koulussa ja kotona", toiminnallinen luento ja työpaja kokonaisuus Lapinjärven kunnassa 26.2.2020

 • Online Improv trainings for KiVa trainers in Catalonia and Sweden April and May 2019 

 • Vuorovaikutuskoulutus yläkoulun tukioppilaille, Suomen Kristillinen Yhteiskoulu 15.4.2019

 • Improvisaatiotyöpaja Suomen Mensa ry:lle 6.4.2019

 • Improvisaatiotyöpaja, Nuorten Ystävät ry 29.3.2019

 • Improvisation in KiVa Antibullying School Program, online to Spain 27.3.2019 

 • Pikkujoulu improvisation for exchange students and personnel in EdLearn programme 12.12.2018

 • Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen! -kurssit (3 op) lukuvuosina 2015-2016, 2017-2018 Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella.

 • Improvisation as a tool for teachers´professional and personal growth PedaForumissa 15.8.2018

 • Toiminnallisia sosiaalisia taitoja lisääviä harjoitteita, toteutettu yhdessä Markus Kaustellin kanssa, Piispanlähteen yläkoulun Auranlaakson yksikössä huhti-toukokuussa 2018

 • Toiminnallinen työpaja kiusaamiseen puuttumiseen järjestötoimijoille, suunniteltu yhdessä Minttu Naarmisen kanssa, TYY 25.4.2018

 • Joogaimpro vapaaehtoistyöntekijöille, suunniteltu yhdessä joogaopettaja Mari Laaksosen kanssa, Turun Kriisikeskus 12.2.2018

 • Työpajasta työkaluja omaan hyvinvointiin, korkeakouluopiskelijoille, Nyyti ry 24.1.2018

 • Tutustuminen improon, tykypäivä, Opintokamu 9.12.2017

Julkaisut

Validated Interpersonal Confidence Questionnaire to Measure the Impact of Improvisation Training. Seppänen, S., Novák, J., Toivanen, T. & Tiippana, K., 31 lokakuuta 2021, European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology EpICEEPSY. European Publisher, s. 1-27. 

https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epiceepsy.21101.1

Novák, J. (2020). Interpersonal Confidence Questionnaire (ICQ), in PsyArXiv Preprints: https://psyarxiv.com/jybzr/ 

Olen ollut mukana kehittämässä toiselle asteelle suunnatun Opintokamu-ohjelman opiskelijoiden ja henkilökunnan materiaalia (2018). Päävastuuni oli sosiaalisiin taitoihin liittyvän opiskelijan materiaalin kehittäminen (mm. turvallinen ryhmä, jännittäminen) ja uuden henkilökunnalle suunnatun improvisaatio-opetusmateriaalin luominen. Materiaali käsittää sähköisen julkaisun lisäksi videoitua opetusmateriaalia. www.opintokamu.fi

KiVa Koulu -ohjelma, yläkoulun opettajan materiaalin uudistaminen (2018). Työni koostui materiaaliin kuuluvien tuntisuunnitelmien laatiminen ja ryhmäyttämiseen liittyvän improvisaatio-opetusmateriaalin luominen. Materiaali käsittää kirjallisen julkaisun lisäksi videoitua opetusmateriaalia. www.kivakoulu.fi

KiVa Koulu: Opettajan opas yläkoulun 7. luokalle (2018) Sainio Miia, Novák Johanna, Kaukiainen Ari, Willför-Nyman Ulrika, Annevirta Tiina, Pöyhönen Virpi, Salmivalli Christina

Novák, J. (2017). Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen? Suomen Draama- ja Teatteriopetuksen liiton jäsenlehti FIDEA, 2/2017.

Novák, J. (2017). Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen? Opettajaksi opiskelevien kokemuksia improvisaatiokurssilta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos.

 • Pro gradu -työssäni tutkitaan improvisaation vaikutuksia esiintymisjännitykseen, esiintymisvarmuuteen ja itsetuntoon, ja lisäksi improvisaatiokoulutuksen tarvetta opettajankoulutuksessa.

 • Tutkimuksesta löytyy lisätietoa myös täältä.

 • Työni liitteenä on tutkielmaa varten järjestetyn kurssin harjoitteista koottu opas, jota saa tekijänoikeudet huomioiden käyttää omaan tarkoitukseen. Oppaan kaupallinen käyttö on kielletty. Oppaan kirjoittajat ovat TIO Iina Löppönen ja DI, KM Johanna Novák.

Konferenssiesitykset

Esitys OSUMA-hankkeen järjestämässä Kulttuurihyvinvointialan kouluttajapäivässä 29.11.2019. Esitykseni nimi oli " Improvisaatio pedagogiikan työkaluna työssä nuorten kanssa".  

Esitys Suomen lasten ja nuorten kuvataideopettajien syyspäivillä 21.11.2019. Esitykseni nimi oli "Soveltavan improvisaation filosofia – vuorovaikutus, ryhmäyttäminen ja voimaannuttaminen".

Esitys Ainedidaktisessa symposiumissa Helsigin yliopistotolla 8.2.2019. Esityksen nimi oli "KiVa Koulu: improvisaatiota ryhmäytymiseen".

Englanninkielinen esitys EduGrow -tutkimusseminaarissa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 19.4.2018. Esitykseni nimi oli “Improvisation for performance anxiety? Teacher students´ experiences from an improvisation course”.

 

Esitys Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmässä 30.11.2017. Esitykseni nimi oli “Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen? Opettajaksi opiskelevien kokemuksia improvisaatiokurssilta”.


 

Haastattelut

Louhivuori, Jaakko. (2018). Improvisaatiossa mokille nauretaan. Luokanopettajalehti (2/2018). Suomen luokanopettajat ry.

 

Lahola, Marjaana. (2016). Ei tarvitse olla täydellinen – Moni esiintymisjännittäjä on turhan ankara itselleen. Psykologin neuvot: Esiin­ty­mis­jän­ni­tys­tä voi vähentää. Lännen median toimittaja (julkaistu mm. Turun Sanomat 31.8.2016, Pohjalainen 2.9.2016, Aamulehti 19.9.2016, Kaleva 19.9.2016).

Kestävän kehityksen kasvatus

Julkaisut

 

Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

 

Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

Paananen, J., Luomi, A., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

 

Keke koulussa -opas jaettiin vuonna 2011 Opetushallituksen toimesta kaikkiin Suomen suomenkielisiin kouluihin. Myös Keke päiväkodissa -opas pääsi laajaan levitykseen ympäri Suomea ja Keke leikkipuistossa pääkaupunkiseudun alueella.

Kuva: Judit Szöke

bottom of page