top of page

Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen!

Esiintymisjännitys on sosiaalista jännitystä, johon vaikuttaa perinnölliset temperamenttipiirteet, kuten esimerkiksi herkkyys. Sopivassa määrin jännitys antaa tukea esitystilanteessa, mutta toisinaan jännitys häiritsee esiintyjää. Jos esiintyjä saa toistuvasti ikäviä esiintymiskokemuksia, jännitys voi pahentua niistä tulleiden traumojen seurauksena. Kyse on kokemuksellisesta oppimisesta. Lohduttavaa on se, että myös esiintymisvarmuutta voi oppia ja opettaa tietoisesti. Suuri vaikutus on positiivisilla esiintymiskokemuksilla, joita voi saada esiintymällä turvallisessa ja rohkaisevassa ilmapiirissä.

Kuva: Johanna Novák

Myös esiintymisvarmuutta voi oppia ja opettaa tietoisesti.

"

“Kurssi vaikutti todella paljon mun itsetuntooni ja olin joka viikko niin ylpeä itsestäni ja kaikista improtunnilla tulleista onnistumisista. Uskoni kasvoi siihen, että selviän nopeistakin tilanteista opettajantyössä ja mokaaminen on ok.”

 

“Itse ainakin sain niin paljon tältä kurssilta, että haluaisin sen mahdollisuuden myös tuleville opeopiskelijoille."

Käytän esiintymiskoulutuksissani menetelmänä teatterista tuttua työskentelytapaa, improvisaatiota. Improvisaatio on leikinomaista toimintaa, jossa tulevaa ei suunnitella etukäteen. Siinä tärkeintä on kaverin tukeminen, luottaminen sekä muiden ja erityisesti omien ideoidensa hyväksyminen. Hauskan toiminnan ohessa esiintymisvarmuus kasvaa kuin huomaamatta, ja samalla itsetuntemus, itseluottamus ja itsetunto paranevat. Harjoitukset kehittävät vuorovaikutustaitoja ja auttavat sosiaalisen kanssakäymisen haasteisin.


Olen tutkinut improvisaation vaikutusta esiintymisjännitykseen, itsetuntoon sekä esiintymisvarmuuteen pro gradu -työssäni, joka valmistui toukokuussa 2017. Tulosten mukaan improvisaatiolla voidaan helpottaa esiintyjän kokemaa esiintymisjännitystä sekä vahvistaa tämän itsetuntoa ja esiintymisvarmuutta. Lisäksi improvisaatiolla havaittiin olevan muita myönteisiä vaikutuksia sitä harjoitelleille, ja sen koettiin olevan olennainen taito opettajan, kasvattajan tai kouluttajan työssä.

Voit tutustua pro gradu -työhöni Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen? Opettajaksi opiskelevien kokemuksia improvisaatiokurssilta tarkemmin alla olevasta linkistä. Työni liitteenä on myös tutkielmaa varten järjestetyn kurssin harjoitteista koottu opas, jota saa tekijänoikeudet huomioiden käyttää omaan tarkoitukseen. Oppaan kaupallinen käyttö on kielletty. Oppaan kirjoittajat ovat TIO Iina Löppönen ja DI, KM Johanna Novák.


 

bottom of page