© 2019 Johanna Novák

 

johanna.m.novak (a) gmail.com

Tmi Johanna Novák

Y-tunnus 2879326-8

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

Puh. +358-50-361 2147

Referenssit

Koulutus ja muu ansio
 • Luokanopettaja (KM) ja kemian, biologian ja maantieteen aineenopettaja, ympäristötekniikan DI

 • Alkukasvatuksen ja erityispedagogiikan perusopinnot

 • Improvisaatio- ja teatterityönkoulutuksia 10 vuoden ajalta

 • Mielenterveysseuran Kriisikeskuksen ja SPR:n vapaaehtoistyöntekijä

 • Rauhankouluohjaaja Rauhanliitolle

 • Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavi ry:n hallituksen jäsen

Lukuvuoden 2017-2018 Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kurssi Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen sai opiskelijoilta maininnan yhdeksi yliopiston vuoden parhaaksi opintojaksoksi syksyllä 2018. Kurssi oli yksi kahdesta toista maininnan saaneista kursseista. Kurssiin mainintaan vaikutti mm.

 • Kurssin tavoiitteena oli lisätä luokanopettajaopiskelijoiden rohkeutta "esiintyjyyteen" opettajan työssä. Lisäksi kurssilla käsiteltiin kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä, syitä niiden taustalla ja keinoja puuttua siihen. 

 • Kurssi antoi valmiuksia kehittää luokan oppimisilmapiiriä myönteiseksi ja ryhmädynamiikkaa kiusaamisen vastaiseksi. Kurssin harjoitukset edistivät opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, lisäsivät itsetuntemusta ja antoivat todellisia työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn. 

Soveltava improvisaatio

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

 • Avoin yliopisto, Turun yliopisto

 • EdLearn Programme, Turun yliopisto

 • KiVa Koulu -ohjelma, Turun yliopisto

 • Liedon yhteinäiskoulu, Lieto

 • Mielenterveysseura

 • Nuorten Ystävät ry

 • Nyyti ry - mielen hyvinvointia opiskelijoille

 • PedaForum 2018

 • Piispanlähteen koulu, Auranlaakson yksikkö, Kaarina

 • Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

 • Opintokamu-ohjelma, Turun yliopisto

 • Opiskelijakaupunki Turku

 • Osuma-hanke

 • Suomen Kristillinen Yhteiskoulu, Piikkiö

 • Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

 • Suomen Mensa ry

 • TaikuSydän -yhteistyöverkosto

 • TurkuImpro ry

 • Turun Ammattikorkeakoulu TurkuAMK

 • Turun Yliopiston Ylioppilaskunta TYY

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

 • IMPROVment Oy

 • KEHU-ohjelma, Helsingin yliopisto

 • Opiskelijakaupunki Turku -projekti

 • Turun Ammattikorkeakoulu, Taideakatemia

 • Vaikutusverstas

Pidettyjä kursseja ja työpajoja

 • Useita Vuorovaikutustaitoja opiskelun tueksi (1 op) -kursseja 2019 Opiskelijakaupunki Turku yhteistyönä Ylioppilaiden terveydenhoito säätiön (YTHS), Turun Ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan ja Nyyti ry:n kanssa

 • Vuorovaikutuskoulutus yläkoulun tukioppilaille, Suomen Kristillinen Yhteiskoulu 15.4.2019

 • Improvisaatiotyöpaja Suomen Mensa ry:lle 6.4.2019

 • Improvisaatiotyöpaja, Nuorten Ystävät ry 29.3.2019

 • Improvisation in KiVa Antibullying School Program, online to Spain 27.3.2019 

 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi (3 op) lukuvuonna 2018-2019, Turun yliopiston Avoimessa yliopistossa

 • Pikkujoulu improvisation for exchange students and personnel in EdLearn programme 12.12.2018

 • Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen! -kurssit (3 op) lukuvuosina 2015-2016, 2017-2018 Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella.

 • Improvisation as a tool for teachers´professional and personal growth PedaForumissa 15.8.2018

 • Toiminnallisia sosiaalisia taitoja lisääviä harjoitteita, toteutettu yhdessä Markus Kaustellin kanssa, Piispanlähteen yläkoulun Auranlaakson yksikössä huhti-toukokuussa 2018

 • Toiminnallinen työpaja kiusaamiseen puuttumiseen järjestötoimijoille, suunniteltu yhdessä Minttu Naarmisen kanssa, TYY 25.4.2018

 • Joogaimpro vapaaehtoistyöntekijöille, suunniteltu yhdessä joogaopettaja Mari Laaksosen kanssa, Turun Kriisikeskus 12.2.2018

 • Työpajasta työkaluja omaan hyvinvointiin, korkeakouluopiskelijoille, Nyyti ry 24.1.2018

 • Tutustuminen improon, tykypäivä, Opintokamu 9.12.2017

Julkaisut

 

Olen ollut mukana kehittämässä toiselle asteelle suunnatun Opintokamu-ohjelman opiskelijoiden ja henkilökunnan materiaalia (2018). Päävastuuni oli sosiaalisiin taitoihin liittyvän opiskelijan materiaalin kehittäminen (mm. turvallinen ryhmä, jännittäminen) ja uuden henkilökunnalle suunnatun improvisaatio-opetusmateriaalin luominen. Materiaali käsittää sähköisen julkaisun lisäksi videoitua opetusmateriaalia. www.opintokamu.fi

 

KiVa Koulu -ohjelma, yläkoulun opettajan materiaalin uudistaminen (2018). Työni koostui materiaaliin kuuluvien tuntisuunnitelmien laatiminen ja ryhmäyttämiseen liittyvän improvisaatio-opetusmateriaalin luominen. Materiaali käsittää kirjallisen julkaisun lisäksi videoitua opetusmateriaalia. www.kivakoulu.fi

KiVa Koulu: Opettajan opas yläkoulun 7. luokalle (2018) Sainio Miia, Novák Johanna, Kaukiainen Ari, Willför-Nyman Ulrika, Annevirta Tiina, Pöyhönen Virpi, Salmivalli Christina

Novák, J. (2017). Improvisaatiolla rohkeutta opetukseen? Suomen Draama- ja Teatteriopetuksen liiton jäsenlehti FIDEA, 2/2017.

Novák, J. (2017). Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen? Opettajaksi opiskelevien kokemuksia improvisaatiokurssilta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos.

 • Pro gradu -työssäni tutkitaan improvisaation vaikutuksia esiintymisjännitykseen, esiintymisvarmuuteen ja itsetuntoon, ja lisäksi improvisaatiokoulutuksen tarvetta opettajankoulutuksessa.

 • Tutkimuksesta löytyy lisätietoa myös täältä.

 • Työni liitteenä on tutkielmaa varten järjestetyn kurssin harjoitteista koottu opas, jota saa tekijänoikeudet huomioiden käyttää omaan tarkoitukseen. Oppaan kaupallinen käyttö on kielletty. Oppaan kirjoittajat ovat TIO Iina Löppönen ja DI, KM Johanna Novák.

Konferenssiesitykset

Esitys OSUMA-hankkeen järjestämässä Kulttuurihyvinvointialan kouluttajapäivässä 29.11.2019. Esitykseni nimi oli " Improvisaatio pedagogiikan työkaluna työssä nuorten kanssa".  

Esitys Suomen lasten ja nuorten kuvataideopettajien syyspäivillä 21.11.2019. Esitykseni nimi oli "Soveltavan improvisaation filosofia – vuorovaikutus, ryhmäyttäminen ja voimaannuttaminen".

Esitys Ainedidaktisessa symposiumissa Helsigin yliopistotolla 8.2.2019. Esityksen nimi oli "KiVa Koulu: improvisaatiota ryhmäytymiseen".

Englanninkielinen esitys EduGrow -tutkimusseminaarissa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 19.4.2018. Esitykseni nimi oli “Improvisation for performance anxiety? Teacher students´ experiences from an improvisation course”.

 

Esitys Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmässä 30.11.2017. Esitykseni nimi oli “Improvisaatiolla rohkeutta esiintymiseen? Opettajaksi opiskelevien kokemuksia improvisaatiokurssilta”.


 

Haastattelut

Louhivuori, Jaakko. (2018). Improvisaatiossa mokille nauretaan. Luokanopettajalehti (2/2018). Suomen luokanopettajat ry.

 

Lahola, Marjaana. (2016). Ei tarvitse olla täydellinen – Moni esiintymisjännittäjä on turhan ankara itselleen. Psykologin neuvot: Esiin­ty­mis­jän­ni­tys­tä voi vähentää. Lännen median toimittaja (julkaistu mm. Turun Sanomat 31.8.2016, Pohjalainen 2.9.2016, Aamulehti 19.9.2016, Kaleva 19.9.2016).

Kestävän kehityksen kasvatus

Julkaisut

 

Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

 

Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

Paananen, J., Luomi, A., Viberg, K. & Virta, L. (2010).

Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen opas.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavilla verkossa.

 

Keke koulussa -opas jaettiin vuonna 2011 Opetushallituksen toimesta kaikkiin Suomen suomenkielisiin kouluihin. Myös Keke päiväkodissa -opas pääsi laajaan levitykseen ympäri Suomea ja Keke leikkipuistossa pääkaupunkiseudun alueella.

Kuva: Judit Szöke

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now